Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Úprava pH vody
ODBORNÉ RADY » Úprava pH vody

Úprava hodnoty pH

Hodnota pH je klíčovým parametrem vodního prostředí ve Vašem bazénu. Od této hodnoty se odvíjejí procesy, které ve vodě probíhají. Bez její optimalizace nemůžete očekávat dobrý výsledek jakékoliv úpravy bazénové vody.

Pod pojmem pH rozumíme zápornou hodnotu dekadického logaritmu aktivity vodíkových iontů. Zní to na první dojem docela složitě, ale pokud slovo aktivita nahradíme slovem koncentrace, což je možné a tolerované zjednodušení, můžeme říci, že se jedná o určitou míru výskytu vodíkových iontů. Jejich množství ovlivňuje kyselost či zásaditost vody ve Vašem bazénu. Stupnice hodnot pH má rozmezí od nuly do hodnoty 14. Neutrální oblast se nachází okolo čísla 7, kyselou oblast najdeme pod touto hodnotou a zásaditou naopak nad tímto číslem.

Hodnota pH bazénové vody by se měla nacházet v poměrně úzkém rozmezí 6,8 až 7,2. Tento interval je důležitý z hlediska působení jednotlivých činidel bazénové chemie – jsou připravována tak, aby se v tomto rozmezí projevil jejich maximální účinek.

V naší nabídce najdete pro úpravu hodnot pH přípravky v podobě granulátu. Při úpravě vody pomocí granulovaných přípravků je nutné před vlastní aplikací rozpustit potřebné množství granulátu v odpovídajícím objemu pitné vody nebo bazénové vody (ve vhodné plastové nádobě či kbelíku) a následně aplikovat do bazénu.

PH PLUS sypký

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody  pH PLUS granulovaný použijte, pokud chcete hodnotu pH zvýšit. Při aplikaci rozpusťte množství granulátu, odpovídající dle návodu objemu Vašeho bazénu, ve větším množství pitné nebo bazénové vody a následně vlijte do bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte.

 

PH MINUS granulovaný

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody  pH MINUS granulovaný použijte, pokud je hodnota pH vody ve Vašem bazénu vyšší než je optimální interval 6,8 – 7,2, a Vy ji chcete snížit. Při aplikaci rozpusťte množství granulátu, odpovídající dle návodu objemu Vašeho bazénu, ve větším množství pitné nebo bazénové vody a následně vlijte do bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte.

 

 

 

Tvrdost vody
Tvrdost vody
 

Tvrdost vody závisí na obsahu rozpuštěných nerostů.

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

Může být trvalá a přechodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridy, sírany, dusičnany a křemičitany. Přechodná obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je vodní kámen.

Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.

V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma však byla zavedena poměrně nedávno. 1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně. Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.

Přepočet jednotek tvrdosti vody[1]

  

°dH

°e

°fH

ppm

mval/l

mmol/l

německý stupeň

1 °dH =

1

1,253

1,78

17,8

0,357

0,1783

anglický stupeň

1 °e =

0,798

1

1,43

14,3

0,285

0,142

francouzský stupeň

1 °fH =

0,560

0,702

1

10

0,2

0,1

ppm CaCO3 (USA)

1 ppm =

0,056

0,07

0,1

1

0,02

0,01

mval/l iontů kovů alkalických zemin

1 mval/l =

2,8

3,51

5

50

1

0,50

mmol/l iontů kovů alkalických zemin

1 mmol/l =

5,6

7,02

10,00

100,0

2,00

1

Meze tvrdosti vody

Pitná voda

mmol/l

°dH

°F

velmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

> 37,51

tvrdá

2,51–3,75

14,01–21

25,01–37,5

středně tvrdá

1,26–2,5

7,01–14

12,51–25

měkká

0,7–1,25

3,9–7

7–12,5

velmi měkká

< 0,5

< 2,8

< 5

 

 

 
 
Alkalita
Alkalita vody
 

V našich návodech uvedených na těchto veb. stránkách informujeme, jaký vliv má pH na účinnost desinfekce bazénové vody chlorem. Víme, že čím nižší je pH, tím vyšší je účinnost chloru a tím víc vzrůstá hodnota oxidačně redukčního potenciálu. Proto je dobré vědět, čím lze nejlépe ovlivnit změny pH ve vodě.

Někteří provozovatelé bazénů ve své praxi narazili na problém s úpravou pH. Buď pH takřka samovolně klesá, a to zejména při desinfekci pomocí plynného chloru, nebo naopak do vody můžete lít nepředstavitelné množství přípravku na snížení pH, ale to klesne jen minimálně. Čím jsou tyto problémy způsobeny? Odpověď je relativně jednoduchá: příliš nízká nebo příliš vysoká celková alkalita.

Všichni, kdo mají co do činění s úpravou bazénové vody, často kladou svým dodavatelům bazénové chemie otázku, o kolik se zvýší nebo sníží pH po přidání 1 kg příslušného přípravku. Potřebný výpočet je velice obtížný. Nejlépe se na takovou otázku získá odpověď prostým vyzkoušením dávky přípravku v menším měřítku. Není to sice metoda vědecká, za to je nejjednodušší, nejrychlejší a nejpřesnější. Jednoduše nalijete do kbelíku 10 litrů vody z bazénu a změříte pH, následně přidáte např. 1 ml přípravku na jeho snížení. Po řádném zamíchání znovu změříte pH a zjistíte, o kolik se snížilo. Pak již jednoduchým přepočtem převedete dávku na celý objem bazénu.

To, že nelze jednoduše spočítat, o kolik se pH změní, způsobuje právě hodnota celkové alkality. Je-li tato hodnota příliš vysoká, bývá také příliš vysoké pH, a navíc vykazuje vysokou míru stability - má tzv. vysoké pufrační schopnosti. Je-li celková alkalita (CA) příliš nízká, pH není stabilní a má velmi velké a časté výkyvy.

CA je dána zejména tzv. uhličitanovou rovnováhou. Ve vodě se přirozeně vyskytují uhličitanové anionty (CO32-), hydrogenuhličitanové anionty (HCO3-) a kyselina uhličitá (H2CO3). Mezi jednotlivými anionty i kyselinou uhličitou existuje rovnováha. Látka, která je kyselá, dokáže ze své molekuly odštěpit vodík. Takový odštěpený vodík (H+) je právě nositelem kyselosti. Naopak látka zásaditá, zvyšující pH, je schopna uvolněný vodíkový kationt přijmout a tím pH zvýšit. Kyselina uhličitá (H2CO3) je sice kyselina slabá, ale je schopna odštěpit postupně dva vodíkové kationty. Uhličitanový aniont (CO32-) naopak dokáže dva vodíkové kationty přijmout. Nejzajímavější ale je hydrogenuhličitanový aniont, ten totiž dokáže jeden vodík odštěpit (v takovém případě se chová jako kyselina), ale také může jeden vodík přijmout (chová se jako zásada). Hydrogenuhličitanový aniont tedy dokáže neutralizovat jak přídavek kyseliny, tak přídavek zásady, vlivem čehož nedojde k žádné změně pH. Uhličitanovou rovnováhu vyjadřuje následující rovnice:

H2CO3 ? HCO3- ? CO32-

Příliš vysoká celková alkalita je tedy dána vysokým obsahem hydrogenuhličitanových aniontů. Voda s vysokou CA má velkou neutralizační kapacitu a je velmi nesnadné změnit její pH. Nejdřív je nutné spotřebovat, zneutralizovat, ve vodě přítomné hydrogenuhličitanové anionty a teprve poté se začne pH měnit. Voda s vysokou CA mívá většinou také vysoké pH, a to se nedaří snížit. V takovém případě silně roste spotřeba kyseliny, ale také desinfekce, neboť jak již bylo zmíněno, při vyšším pH významně klesá účinnost chloru.

Příliš nízká celková alkalita znamená, že ve vodě je málo hydrogenuhličitanových iontů. Pak stačí i velmi malá dávka patřičného přípravku na velmi prudké snížení nebo zvýšení pH. V takové vodě se například velmi výrazně sníží pH (i na hodnoty kolem 4,00) pouhým dávkováním plynného chloru a přidávání přípravku na zvýšení pH ho nestačí zvyšovat. I voda se správnou celkovou alkalitou se může při dávkování plynného chloru změnit na z hlediska úpravy pH nestabilní, protože přidávaný chlor "spotřebovává" hydrogenuhličitanové anionty. Většinou však k tomu nedojde, protože dopouštěcí voda přináší nové a toto negativní působení chlorace je eliminováno.

V praxi se můžeme setkat s oběma případy. Vysokou celkovou alkalitu většinou mívá voda ve venkovních koupalištích, která používají jako zdroj vody studnu nebo vrt. Nízkou celkovou alkalitu většinou mívá voda z povrchového zdroje.

V našich podmínkách se optimální hodnota celkové alkality pohybuje mezi 80 až 120 mg/l ve formě CaCO3 (uhličitanu vápenatého). Na změření celkové alkality existují testery, ale pro její přesné změření lze lépe použít dokonalejších fotometrů.

Nyní přejděme k tomu, jak celkovou alkalitu změnit. Pokud potřebujeme CA zvýšit, je nutné do vody vpravit hydrogenuhličitanové ionty, přidáním přípravku pH Plus se zvýší celková alkalita, ale příliš se nezvýší pH. Snížení je ale poněkud složitější. CA lze snížit pouze tak, že hydrogenuhličitanové a uhličitanové anionty se dostatečným snížením hodnoty pH převedou až na kyselinu uhličitou, a ta se dále rozloží na oxid uhličitý (CO2), který z vody vyprchá. Takového snížení pH ale nelze dosáhnout standardním dávkováním přípravků na snížení pH, protože pH je nutné snížit až na hodnoty kolem 4,00. V takových případech je nejlépe použít Stabilizátor tvrdosti

 

Zazimování bazénu
ODBORNÉ RADY » Zazimování bazénu
Zazimování bazénu
 

Skončila sezona koupání, sluníčka, rodinné pohody a s blížící se zimou patří i údržba bazénu, jeho zazimování a příprava na další sezonu. Aby Vám bazén a jeho vybavení fungovalo bezproblémově i v následujícím roce, musíte svůj bazén také na zimní období zabezpečit. V zásadě máte dvě alternativy. Buď využijete služeb profesionálních firem, nebo se rozhodnete, že si bazén zazimujete svépomocí. V tom případě si prostudujte níže uvedený postup a návod, jak správně postupovat během zazimování bazénu, jak správně zajistit Váš bazén v zimním období.

Základní instrukce k zazimování bazénu svépomocí

Zazimování bazénu doporučujeme realizovat tehdy, když teplota bazénové vody klesne pod 10°C a to z důvodu, že při poklesu teplot pod 10°C se v bazénové vodě snižují procesy množení bakterií, řas a mikroorganismů na minimum. Doporučujeme, aby byla bazénová voda při zazimování bazénu čistá a s upraveným pH.

Jestliže teplota bazénové vody nepoklesne pod tuto hranici, měla by být v provozu i veškerá nainstalovaná technologie. Po skončení koupací sezóny, tedy zhruba v době, kdy teplota bazénové vody klesne pod 20°C,  doporučujeme zkrátit provoz technologie (oběhového čerpadla) přibližně o 2/3 původního nastavení. Ponechte v provozu i jiná zařízení, která bazénovou vodu udržují, jako jsou například: UV lampa, ionizátor, zařízení na bázi mořské soli. Jestliže používáte pro údržbu bazénové vody pouze bazénovou chemii, je nezbytné kontrolovat cca 1x/14 dnů hodnoty pH vody a Cl. Pokud je to nutné, tak tyto hodnoty upravte na doporučené rozmezí.

 

Doporučený postup zazimování bazénu

  1. Pro kvalitní a dlouhodobé zazimování bazénové vody je nezbytné, aby byla bazénová voda před zazimováním čistá. To je podstatné i u bazénu samotného. Nezapomeňte proto vyčistit dno a stěny bazénu vysavačem. V případě zelené vody je nutné nejdříve provést její vyčištění. Dále odstraňte z vody v bazénu plovoucí nečistoty pomocí síťky. Odstraňte mechanické nečistoty ze skimmeru.

 

  1. Prostřednictvím funkce „Proplach“ proveďte řádný proplach filtru. „Proplach“ je jedna z činností (poloha) šesticestného ventilu, který je nedílnou součástí filtrační nádoby. Tuto funkci nechte v provozu raději delší dobu. O dokonale provedeném proplachu filtračního media (písku) Vás ubezpečí vizuální pohled na vypouštěnou bazénovou vodu. Ta musí být čistá. Pokud jste filtrační médium vyčistili stoprocentně, pak máte zároveň provedenou přípravu i na jarní období.

Nezapomeňte: při funkci „proplach“ bude z šesticestného ventilu odtékat (relativně silným proudem) bazénová voda, která by tak mohla zatopit místo umístění technologie (filtrační nádoby). Pokud není šesticestný ventil připojen na odpadní potrubí, můžete pro odvod odtékající vody využít vysavačovou hadici. Koncovku hadice upevněte náležitým způsobem, nesmí dojít k jejímu uvolnění.

  1. Ošetřete vodu tj. zkontrolujte a případně upravte úrovně chemického složení vody. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0 – 7,4 a množství chloru by mělo být 0,3 – 0,5 mg/l. Správné hodnoty snadno změříte pomocí kapkového nebo papírkového testeru. K případné úpravě složení vody použijte přípravky Krystalpool pH plus nebo Krystalpool pH mínus případně CHLOR ŠOK. Je nutné, aby po úpravě běžela filtrace po tu dobu než se voda dokonale promíchá.

 

  1. Nachystejte si mechanický čistič dna, teleskopickou tyč a vysavačovou hadici.

 

  1. Ze skimmeru vyndejte košík na hrubé nečistoty, koncovku hadice vysavače umístěte „do dna“ skimmeru (můžete také použít i nástavec „tzv. hadicový trn“). Dno skimmeru a nástavec je vybaven závitem. Přišroubujte nástavec lehce do dna skimmeru na max. 1-2 závity. Některé typy bazénů nemají skimmer vybaven závitem ani nástavcem (trnem). V tomto případě vsuňte koncovku vysavačové hadice přímo do sání skimmeru.

 

  1. Pro další nezbytné odpuštění bazénové vody využijte další funkci šesticestného ventilu, kterou je „Odpad“.

Nezapomeňte: Pro tuto funkci musíte použít mechanický vysavač. Tento mechanický vysavač je ponořen i s hadicí na dno skeletu bazénu. Jestliže spustíte oběhové čerpadlo a na šesticestném ventilu zvolíte funkci „Odpad“, je důležité, abyste si uvědomili, že vypouštěná voda bude odtékat relativně silným proudem z šesticestného ventilu. V tomto okamžiku musíte použít vhodnou hadici na odvod této vody z místa umístění technologie (filtrační nádoby). Jakmile však máte šesticestný ventil napojen na odpadní potrubí, máte tento problém vyřešený.

  1. Hladinu bazénové vody je důležité odpustit pod veškerou namontovanou technologii – tzn. cca 10-20 cm pod technologické prostupy. Technologickými prostupy máme na mysli trysky, skimmer a hlavu protiproudu. Pakliže máte plastový skelet bazénu s vestavěným schodištěm (schody přes roh, schody v laguně apod.), je nutné, abyste upustili hladinu bazénové vody na úroveň 2. schodu.

 

  1. Jestliže je součástí bazénu i reflektor (bazénové světlo), je nezbytné světlo demontovat. Vyndejte středový plastový rámeček. Pod tímto rámečkem je uložen 1 samořezný šroub. Tento šroub vyšroubujte, nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru světlo vyjměte. Na těle světla ze zadní strany je připojen dostatečně dlouhý připojovací kabel. Připojovací kabel uvolněte a světlo postavte na vrchní okraj bazénu.

 

  1. Pokud je Váš bazén vybaven nerezovým žebříkem (schůdky), doporučujeme Vám, abyste schůdky vyjmuli z uložení a ošetřili je přípravkem Silichrom.

 

  1. Poté, co je bazénová voda odpuštěna, je důležité, abyste odpustili i filtrační nádobu. Ve spodním dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva vypouštěcí šrouby. Menší šroub je určen pro vypouštění vody – ten povolte.

Důležité! Větší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média – ten tedy v žádném případě nepovolujte.

V případě vypouštění filtrační nádoby je možné zvolit i jiný způsob. Rozpojte šroubové spoje u šesticestného ventilu, uvolněte velkou převlečnou matku a vyjměte celý ventil směrem vzhůru. Doporučujeme otočit pákou ventilu do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Ventil uschovejte. Jakmile toto provedete, můžete začít s vysáváním vody z filtrační nádoby. Toto provádějte pomocí vysavače na vodu.

Důležité je, abyste ponechali vypouštěcí šroub během celého zimního období volný – tedy vyšroubovaný. Zároveň doporučujeme demontovat manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho nenapravitelnému poškození.

Do odpuštěné filtrační nádoby (do písku) použijte malé množství dezinfekčního prostředku, například Sava, které je přímo určené pro bazény.

  1. Odpojte filtrační čerpadlo. Doporučujeme, abyste filtrační čerpadlo zcela odpojili a uskladnili jej na teplém a suchém místě. Je zde i možnost ponechat čerpadlo v šachtě, ale pak je nezbytné, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub! Ten je umístěn na spodní straně těla čerpadla. Následně je nutné odšroubovat víko vlasového filtru a vytáhnout těsnění.

 

  1. Dalším krokem, který Vás čeká, je zazimovat protiproud (pokud je tedy součástí výbavy Vašeho bazénu). Během zazimování protiproudu je důležité, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub na těle čerpadla a dále pak odpojili šroubení (výtlak, sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací ventily musíte nechat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla protiproudového čerpadla.

 

  1. Odpojte tepelné čerpadlo od sítě a uzavřete odtokové ventily. Vypusťte z čerpadla vodu, odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu. Zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajte do sucha. Ve výměníku čerpadla nesmí zůstat žádná voda. Našroubujte potrubí zpět (ale nedotahujte), aby se do čerpadla nedostaly nečistoty nebo voda.

 

  1. Věnujte následujícímu bodu velkou pozornost!

Po výše uvedeném postupu je důležité, abyste otevřeli všechny uzavírací ventily (sání, výtlak technologie, sání a výtlak protiproudu) a přesvědčili se, že v technologii nezůstala opravdu žádná voda. Kontrolu, zda je technologie doopravdy beze zbytků vody, můžete udělat pomocí vodního vysavače, případně pomocí stlačeného vzduchu (max. tlak 1,5 bar). O volnosti (průchodnosti) potrubí je nezbytné se přesvědčit i po nějaké době, co jste bazén odstavili. Občasná vizuální kontrola je dostačující.

  1. Dále je nutné zabezpečit, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladině bazénu se nesmí udělat souvislá vrstva ledu. Pro dostačující dilataci případné vrstvy ledu Vám stačí použít tzv. dilatační plováky. Pokud se rozhodnete pro dilatační plováky, je třeba pořídit dostačující množství. Vzájemným spojením plováků musí dojít k vytvoření řetězu, který je tak dlouhý, aby se dal úhlopříčně rozložit na hladině bazénu. Pro bazén 3x6 metrů je ideální 10-12 kusů dilatačních plováků.

Vhodnou volbou náhrady dilatačních plováků mohou být i PET lahve, které naplníte z části pískem. Lahev musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3. Pokud zvolíte použití PET lahví, tak je musíte mezi sebou svázat – vytvořit z nich takový řetěz. Pro bazén 3x6 metrů je potřeba přibližně 80 lahví.

Doporučujeme investovat do pořízení dilatačních plováků. Ty mají totiž hned několik výhod oproti PET lahvím. Mnohem lépe se skladují. Plováky se uchovávají v uzavíratelných plastových krabicích. Mají trvalou výplň a v neposlední řadě jsou daleko vzhlednější než plastové lahve.

  1. Na závěr aplikujte zazimovací prostředek Krystalpool Zazimovač do bazénové vody v dávce dle návodu výrobce. Při aplikaci zazimovacího roztoku je nutné postupovat dle instrukcí, které jsou uvedeny na Vámi zakoupeném roztoku.  Přípravek Krystalpool Zazimovač nezabrání zamrznutí vody. Tento přípravek slouží k zazimování vody venkovních bazénů, zabraňuje růstu řas a usnadňuje čištění bazénu.

 

 1. Posledním krokem je zakrytí bazénu.  Nadzemní bazén: během podzimu zakryjte bazén podzimní krycí plachtou, které chrání bazén před padajícími nečistotami např. listím a jehličím. Jakmile nastanou mrazy a na hladině se začne tvořit led plachtu z bazénu sundejte, vysušte a uskladněte do míst, kde teplota neklesá pod bod mrazu. Přes zimu nechte bazén odkrytý.  Zapuštěný bazén : na podzim zakryjte bazén zimní krycí plachtou, tuto plachtu ponechte na bazénu do jara.

 

Závěrečná doporučení a praktické rady pro Váš bazén

V žádné z částí technologie bazénu nesmí zůstat voda (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí apod.). Technologie (potrubí) je vyspádována a to buď do bazénu, nebo do technologické místnosti, případně pak ještě do šachty (strojovny). V některých případech je po dráze vedení potrubí odvodňovací jímka. V té je důležité rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je tak po celou zimu.

Jsou-li na technologii (potrubí) rozložena šroubení či šroubované záslepky sloužící k odvodnění „mrtvých“ míst, povolte je a ponechte je během zimního období otevřené. V některých případech to můžete řešit povolením kulového ventilu (např. u tzv. bypassů).

Během zimy musí být hladina bazénové vody pod úrovní jakýchkoli technologických prostupů (trysek, skimmeru, protiproudu apod.). Může se stát, že jste odpustili vodu z bazénu pod úroveň technologických prostupů. Přesto však došlo vlivem dešťových a sněhových srážek k jejímu zvýšení. Jakmile by hladina vody ve Vašem zazimovaném bazénu stoupla, je nezbytné, abyste zajistili její odpuštění (například pomocí ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmí dosahovat ke spodním hranám technologických prostupů (viz. bod 7.)

Vypněte centrální hlavní vypínač - proudový chránič, aby se nestalo, že dojde ke spuštění motoru či rozsvícení světla „nasucho“ (bez vody).

Máte-li bazén opatřen zařízením na bezchlorovou úpravu vody (UV lampou, desinfekčním ionizátorem nebo zařízením na údržbu bazénové vody pomocí mořské soli) je vhodné zazimovat i toto příslušenství dle návodu k obsluze. Dále je nezbytné, abyste demontovali řídící jednotky těchto příslušenství a uložili je na suchém, teplém místě.

Solární plastové absorbéry (kolektory) doporučujeme zazimovat ještě před zazimováním samotného bazénu. Odstraňte vodu ze všech desek solárního ohřevu a ukliďte je do prostor, ve kterých teplota nepoklesne pod  bod mrazu. Pozor, případné zamrznutí vody v solárním ohřevu může způsobit nenávratné poškození desky solárního ohřevu. Na každé sestavě je umístěna jedna či více odvodňovacích zátek. Ty odšroubujte a po vykapání vody je vraťte zpět. Nezapomeňte je znovu našroubovat. U malospádových střech je potřeba kolektory nadzvednout - nebo u náročněji uchycených panelů kolektory profouknout vzduchovačem, který tak zaručí jejich 100% odvodnění a vysušení. Na poškození zaviněné roztrhnutím mrazem v důsledku špatného odvodnění (nebo proražením ostrým předmětem) se záruka nevztahuje! Nezapomeňte vypnout automatiku solárního ohřevu patřičným jističem!

Pokud takto zazimováváte bazén poprvé a nemáte dostatečné zkušenosti s některými výše uvedenými technologiemi a zařízeními neváhejte kontaktovat patřičné výrobce těchto zařízení nebo dodavatele Vašeho bazénu, případně speciální odborné firmy, které se touto činností profesionálně zabývají.

 

 
 
Odzimování bazénu
Odzimování bazénu
 

Zima je již za námi, příroda se začíná probouzet a vzduch voní jarem, a tedy nastal ten správný okamžik příprav Vašeho bazénu na nadcházející sezonu. Už se také těšíte na koupání, rodinnou pohodu a na posezení s přáteli u Vašeho bazénu?

Pokud se i přes nabídky odborných firem rozhodnete zprovoznit si bazén a zastřešení svépomocí, pak právě pro Vás jsme připravili „návod k jarnímu zprovoznění bazénu“,který je uveden níže. Věnujte tedy uvedenému doporučení pozornost.

Hlavní zásady příprav bazénu

Příprava bazénu na novou sezonu je jednoduchá.

Doporučený postup odzimování bazénu

Odzimování bazénu, tedy úprava bazénové vody po zimě a samotné zprovoznění bazénu po zimě, by mělo proběhnout v době, kdy se minimální noční teploty vzduchu již nedostávají trvale pod bod mrazu a teplota vody v bazénu dosáhne 10°C .

Při těchto teplotách bazénové vody se zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganizmů a je tedy nutné zahájit údržbu bazénové vody. Pokud zprovozníte bazén v této době, nepochybně se vyhnete následným zbytečným problémům s údržbou bazénové vody.

Pravděpodobně jste v zimním období postupovali dle našeho doporučení, které se týkalo zazimování bazénu a technologie, tedy máte odpojena čerpadla a ostatní technologii (UV lampu, solnizátor, ionizaci, šesticestný ventil apod.), máte odpuštěnu bazénovou vodu a na hladině umístěny dilatační plováky.

Nejdříve vyjměte z bazénu dilatační plováky (případně PET lahve, které jste použili jako náhradu plováků). Pomocí síťky umístěné na teleskopické tyči odstraňte z bazénu hrubé nečistoty (listí, jehličí, větvičky atd.).

Očistěte bazén. Před doplněním vody vyčistěte stěny a dno bazénu od usazených nečistot. Na stěny použijte vhodný čistící přípravek,který naneste hadrem nebo houbou na znečištěná místa a nechte 10-15 minut působit. Poté nečistoty uvolněte mechanicky hadrem nebo kartáčem a z místa je důkladně opláchněte vodou. V případě silného znečištění se postup opakujte.

 

Zprovoznění bazénové technologie:

  1. Zavřete všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového, případně protiproudého čerpadla) a začněte dopouštět bazénovou vodu.

 

  1. Namontujte zpět čerpadla (pokud byla demontována) a ostatní technologii. Při zpětné montáži jsou veškerá spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení vybavených těsnícími pryžovými „O“ kroužky. Před montáží se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek plastového šroubení. Před dotažení „O“ kroužky opatřete vhodným prostředkem, doporučujeme nanést malé množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a poničení tohoto těsnění. Toto platí i pro montáž ostatních spojovacích prvků například montáž šesticestného ventilu. Všechna plastová šroubení utahujte opatrně tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození!!

 

  1. Otevřete ventily. Po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Pokud zjistíte jakýkoliv únik bazénové vody, je nezbytné spoj dotěsnit – například opatrným dotažením spojů, nebo opětovnou demontáží a montáží šroubových spojů. V případě nutnosti oslovte naše „Servisní středisko“.

 

  1. Před spuštěním oběhového (filtračního) čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“. Také se přesvědčte, že ve skimmeru je umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot a skimmer nevykazuje žádné poškození nebo v něm není zachycen cizí předmět. Také se přesvědčte, že je vlasový filtr oběhového čerpadla naprosto čistý.

 

  1. Pokud je vše v pořádku zapněte čerpadla. Zapnutím čerpadel se přesvědčte o těsnosti všech demontovatelných spojů. Pokud technologie vykazuje jakýkoliv únik vody, postupuje dle pokynů uvedených v odstavci 3.

 

  1. Důležité upozornění: nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla. Mohlo by dojít k jeho poškození!!

 

  1. Pokud je Váš bazén vybaven i technologií protiproudu, postupujte výše uvedeným způsobem. Po spuštění protiproudu se přesvědčte o těsnosti všech spojů i o těsnosti ovládacích prvků. Odzkoušejte i elektropneumatické ovládání = tlačítko uvnitř skeletu. Tlačítko musí čerpadlo protiproudu vypnout/zapnout. V případě úniku vody postupujte dle pokynů uvedených v odstavci 4.

 

  1. Správně dle návodu připojte hadicemi filtraci a solární ohřev k bazénu, pokud je nainstalován. Překontrolujte a dotáhněte veškeré spoje tak, aby nemohlo dojít k úniku vody. POZOR:V případě nebezpečí nočních mrazíků zapněte na noc filtraci a nechte vodu proudit solárním ohřevem. Zabráníte tím poškození filtrace a solárního ohřevu, které by mohl mráz způsobit.

 

  1. Důležité upozornění: provádějte týdenní kontrolu těsnosti všech spojů. Je totiž možné, že i přes správně provedenou montáž může dojít provozem a zvyšující se teplotou bazénové vody k uvolnění některých spojů. Následné problémy s únikem vody do prostoru technologie by mohly vést ke zcela zbytečným problémům.

 

 1. Doplňte vodu až do úrovně středu přítokové příruby sběrače (skimmeru) a nepřetržitě 24 hodin filtrujte. Současně upravte kvalitu vody dle následujících kroků.

 

Hlavní zásady údržby bazénové vody

Zkontrolujte a upravte (stabilizujte) tvrdost vody . Dozvědět se jí můžete od firmy, která vám dodává vodu z veřejného vodovodu. V případě, že používáte vodu z vlastní studně nebo vrtu, musíte si její tvrdost změřit. K tomu slouží příslušné kapkové testery. Hodnota tvrdosti bazénové vody nesmí být vyšší než 18°N. V případě, že je tato hodnota překročena, použijeme k její úpravě přípravek KRYSTAL POOL SNÍŽENÍ TVRDOSTI. Pro snížení tvrdosti o 1°N dávkujte 65 ml přípravku na 1 m3 bazénové vody. Přípravek aplikujte vždy ve zředěné podobě.

Zkontrolujte a upravte hodnotu pH a to i v případě, že používáte na úpravu bazénové vody UV lampu, ionizátor případně solnizátor. Měření provádějte vždy ve stejnou denní hodinu, nejlépe ráno po ukončeném filtračním cyklu.

Hodnota pH ovlivňuje účinnost a spotřebu všech přípravků na úpravu vody, funkci zařízení, životnost bazénu a především dobrý pocit z koupání. Pomocí kapkového testeru změřte hodnotu pH. Hodnota pH se musí pohybovat v rozmezí 7,0 – 7,4. Pro zvýšení hodnoty pH přidáním 100 g přípravku KRYSTAL POOL pH PLUS na 10 m3 vody v bazénu se zvýší pH bazénové vody o 0,1. Odměřené množství přípravku se rozmíchá v nádobě s vodou a přidá do bazénové vody. Pro snížení hodnoty pH přidáním 80 g KRYSTAL POOL pH MINUS na každých 10 m3 vody v bazénu se sníží pH přibližně o 0,1. Odměřené množství přípravku se rozpustí v plastovém vědru ve vodě a nalije v nejhlubší části do bazénu při běžící cirkulaci vody. Po dokonalém promíchání veškeré vody v bazénu se provede opětovné měření pH a podle výsledku se případně celý postup zopakuje. Aplikujte přípravek KRYSTAL POOL CHLOR ŠOK případně CHLOR START v dávce dle návodů k těmto přípravkům. Po 24 hodinách přeměřte koncentraci volného chlóru (zjistíte kapkovým testerem pH a Cl). Podle naměřených hodnot (obsah chlóru by neměl být nižší než 0,3 mg/l) aplikujte vybranou chlorovou tabletu pro stabilizaci obsahu chlóru do plovoucího dávkovače ( KRYSTAL POOL CHLOROVÁ TABLETA, nebo MULTI TABLETA 5 v 1). V případě potřeby aplikujte ještě jednou přiměřenou dávku přípravku KRYSTAL POOL CHLOR ŠOK. Nyní již můžete přejít na běžný provoz bazénu. Jak pečovat o bazénovou vodu naleznete zde výše v textu.

 

Závěrečná doporučení, pár zkušeností a rad

Pokud „zprovozňujete“ bazén, tedy dopustíte bazénovou vodu, namontujete a spustíte technologii, často se stane, že voda ztratí původní barvu. Zdá se kalnější, někdy i získá zabarvení a podobně. Toto je běžný jev, protože jste dopustili novou vodu, aplikovali chemické prostředky a spustili technologii. Bazénová voda prostě začala reagovat s chemickými prostředky, se spuštěním technologie (ionizátor, solnizátor apod.) a proto může dojít k reakcím v bazénové vodě. Tedy například k reakcím solí nebo kovů, které jsou a budou vždy součástí bazénové vody. Proto vždy před jakoukoli aplikací dalších chemických prostředků, před zvyšováním výkonu řídících jednotek instalovaného zařízení, dejte raději přednost prodloužení filtračních cyklů. Pokud filtrační cyklus prodloužíte, doporučujeme po dvou dlouhých cyklech provést proplach filtračního media.

Pokud takto odzimováváte bazén poprvé a nemáte dostatečné zkušenosti s některými výše uvedenými technologiemi a zařízeními neváhejte kontaktovat patřičné výrobce těchto zařízení nebo dodavatele Vašeho bazénu, případně speciální odborné firmy, které se touto činností profesionálně zabývají.

Přejeme Vám, abyste byli s Vaším bazénem spokojeni a mohli ho používat k Vaší úplné spokojenosti za přispění naší bazénové chemie KRYSTALPOOL.

 

 
 
Nemáte rádi chlor?

Bezchlórová voda v domácím bazénu či whirlpoolu

 

Nemáte rádi chlór? Začněte používat bezchlorovou chemii!

Spoustu lidí odrazuje chlorový zápach z většiny bazénů. Tento problém se dá vyřešit náhradou chlorové chemie za bezchlorovou, která bude o Vaší vodu pečovat stejně dobře, jak jste byli doposud zvyklí.

V případě, že jste ještě na začátku sezóny nezačali používat chlorovou chemii, jednoduše použijte produkty naší bezchlorové chemie Krystalpool pro provoz bazénu či whirlpool vany bez nechtěného chlorového odéru.

Použijte Bezchlorový šok a Bezchlorovou dezinfekci Junior či Maxi, dle velikosti Vašeho bazénu, pořiďte si také tester pro bezchlorovou chemi a začněte si užívat nové koupací sezóny.

Takto ošetřená voda není cítit chlórem, nepodráždí Vám oči, kůži ani sliznice. Je tedy velmi vhodná pro celé rodiny i s dětmi, alergiky, astmatiky a ekzematiky. Nepoškodí žádné povrchy a materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Má dlouhodobý efekt a je pH neutrální.

Naše výrobky obsahují látku známou jako Guanidin (polyhexamethylen guanidinhydrochlorid ) , zkratka PHMG .

Bezchlorová bazénová chemie Krystalpool

Proč slanou vodu v bazénu?
Slaná voda v domácím bazénu
 

Proč slanou vodu v bazénu? Nesnášíte chlór? Pořiďte si do bazénu slanou vodu!

Křišťálově čistá voda bez chemie je snem každého majitele bazénu. Horké letní dny, pot a jiné nečistoty svádějí s Vaší vodou v bazénech každodenní boj. Vyhrajte bitvu a pořiďte si do bazénu slanou vodu.

Léto je v plném proudu a v případě, že je chladno, pomáhají teplotu vody udržovat solární bazénové ohřevy. Jak se ale postarat o čistotu vody? Zkuste bazén se slanou vodou.

Během koupací sezóny se snažíme vodu v bazénu udržet průzračnou. K tomu dopomáhá chlór, který může způsobovat alergii. Kromě toho nám zvyšuje pH vody a to je další důležitá hodnota, o kterou se neustále staráme. Jak docílit čisté vody bez chlóru? Východiskem by mohla být solinizační jednotka. Jde o princip elektrolýzy. V bazénu se rozpustí 0,35 procentní koncentrace soli a elektrolýzou vznikají látky, které se starají o čistotu vody v bazénu.

Slaná voda

Množství soli v bazénu je asi poloviční, jako u vašich slz. Sůl nezpůsobuje alergické reakce, nepálí vás oči a ani nezrudne kůže. Sůl příznivě působí na pokožku podobně, jako byste trávili dovolenou u moře.

Při elektrolýze projde elektrický proud mezi elektrodami instalovanými ve filtračním okruhu a z nich se uvolňuje volný chlór, který okamžitě dezinfikuje vodu. Volný chlór nezapáchá, nemění chuť vody a nedráždí pokožku. Během takto upravené vody se v bazénu udržuje kyselost vody pH na údaji 7,2. Tuto hodnotu vám pomohou hlídat digitální testry.

Negativní účinky slané vody

Jak je známo, sůl ničí nerezové části bazénu. V ohrožení jsou tedy nerezové žebříky, tepelné výměníky, nerezové elektrické ohřevy a další. Během působení soli, všechny nerezové části postupem času korodují. Pokud tedy uvažujete o slané vodě v bazénu, instalujte tyto části z plastu nebo z titanové oceli.

Instalace solinizační jednotky

Zařízení se snadno instaluje i do již postavených bazénů. Stačí mít technologickou šachtu nebo místo, kde je uložený stávající filtr. Napojovací potrubí musí mít průměr 50 nebo 63 milimetrů. Další podmínkou je průtok vody o minimální hodnotě 6 metrů kubických za hodinu.

Instalované zařízení na elektrolýzu stojí v řádu desítek tisíc korun. Další investicí je náklad na bazénovou sůl. Na jednu sezónu pro bazén o velikosti 30 metrů kubických spotřebujete asi množství za 1 500 korun. Jde o údaj u bazénu, u kterého se na začátku koupací sezóny zcela vyměnila voda. Bazén zůstane dezinfikován i po dobu vaší nepřítomnosti. Zařízení na úpravu slané vody vám pomůže s péči a nenáročnou údržbou vašeho bazénu.

 

 
 
Princip elektrolýzy slané vody
Principy elektrolýzy slané vody
 

K dezinfekci vody v bazénu je použit přirozený proces. Zapotřebí je pouze sůl a elektrický proud: Zařízení využívá stejnosměrný proud k rozložení soli (NaCl) rozpuštěné ve vodě a k uvolnění chlóru: NaCl se štěpí na Na a Cl.

Vznikající molekulární chlor Cl2, který ničí mikroorganismy a barviva a má dezinfekční účinek. Po dezinfekčním procesu se Na opět spojuje s Cl a vzniká zase sůl.

Hlavní výhodou tohoto procesu je:

- Příjemná a pokožku nepoškozující bazénová voda

- Žádné vysychání pokožky

- Množství dermatologicky hojivých účinků soli pro osoby s citlivou pokožkou

- Žádný „chlórový zápach"

- Žádné ruční dávkování chemikálie

- Žádná spotřeba soli při procesu dezinfekce

- Dezinfekce vody velmi výhodná z hlediska nákladů

- Ekologičnost bez manipulace a skladování nebezpečných látek

- Žádné úrazy a zranění chlorovým granulátem nebo chlorovým louhem

 

Solonizační jednotky Poolsquad

 Tento přístroj je TOP na trhu s úpravou vody. Poolsquad s regulací volného chloru je plně automatický přístroj, který hlídá a reguluje pH vody v bazénu a zároveň vytváří volný plynný chlor, který reguluje, a tím se o vodu už dále nemusíte starat. Celé menu na display je v českém jazyce a ovládání je intuitivní. Další výhodou je „historie“ přístroj si pamatuje naměřené hodnoty a co kdo a kdy nastavoval. Poolsquad má 2 menu, jedno pro zákazníka kde si může kontrolovat hodnoty vody v bazénu a druhé pro servis do kterého nemá zákazník přístup. V tomto menu se nastavuje a kalibruje celý přístroj. Další výhodou je možnost připojení k internetu a dodavatel může na dálku kontrolovat stav bazénové vody. Další novinkou je druhý display, který je možné namontovat např. do bazénové haly, aby zákazník nemusel chodit do technické místnosti, a může si kontrolovat hodnoty přímo v bazénové hale. Instalace a nastavení je velice jednoduché a zvládne ho každý montážník.

 

 

 
 
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

      

a další
Kde nás najdete

Nádražní 6

571 01 Moravská Třebová

Tel.: 461 357 181

Provozní doba prodejny
Po - Pá 8 - 16:00

ing. Vladimír Langer
ing. Vladimír Langer
8 - 16 hod
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz